Aviso Legal

En cumplimento do previsto na Ley 34/2002, de 11 de Xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, informase que o titular do sitio web é:

Asociación de Obradoiros Artesans da Terra Chá con CIF G27456078 e domicilio en A Veiga, Outeiro de Rei, 27154 Lugo

A Asociación de Obradoiros Artesans da Terra Chá a través do dominio www.artesaniadaterracha.org facilita información e servizos de interese xeral sobre a Asociación de Obradoiros Artesans da Terra Chá.

A información contida no dominio poderá ser modificada e actualizada pola Asociación de Obradoiros Artesans da Terra Chá, sen necesidade de previo aviso, tanto no referente ao seu contido como en canto ao seu deseño e presentación.

A Asociación de Obradoiros Artesans da Terra Chá non se fai responsable do uso de terceiros da información contida no Portal. No Portal incluíronse enlaces a páxinas de sitios web de terceiros (“links”). No entanto, a Asociación de Obradoiros Artesans da Terra Chá non asume ningunha responsabilidade derivada da conexión ou contidos de enlaces de terceiros aos que se fai referencia no Portal.

A Asociación de Obradoiros Artesans da Terra Cháé titular dos dereitos de propiedade intelectual do deseño e códigos que se recollen no dominio www.artesaniadaterracha.org, salvo expresa referencia noutro sentido. As marcas ou signos distintivos de calquera clase que se recollen no dominio www.artesaniadaterracha.org están igualmente protexidos pola lexislación vixente. A reprodución, distribución, comercialización ou modificación non autorizada de todos eles constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual.

Os dereitos de propiedade intelectual deste Portal de Internet, o seu deseño gráfico e os códigos que contén, son titularidade da Asociación de Obradoiros Artesans da Terra Chá, a non ser que se indique unha titularidade diferente. A reprodución, distribución, comercialización ou transformación non autorizadas destas obras, a non ser que sexa para uso persoal e privado, constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual da Asociación de Obradoiros Artesans da Terra Chá ou daquel que sexa titular. Igualmente, todas as marcas ou signos distintivos de calquera clase contidos no portal están protexidos por Lei.

A utilización non autorizada da información contida neste Portal, así como os prexuízos ocasionados nos dereitos de propiedade intelectual e industrial da Asociación de Obradoiros Artesans da Terra Chá, poden dar lugar ao exercicio das accións que legalmente correspondan e, se procede, ás responsabilidades que de devandito exercicio se deriven.

 

Política de privacidade

Segundo o establecido na Lei 15/1999, de 13 de Decembro de Protección de Datos de carácter Persoal, informámoslle que os datos que nos facilita serán incorporados a ficheiros de titularidade e responsabilidade da Asociación de Obradoiros Artesans da Terra Chá. O usuario é o único responsable da veracidade e da corrección dos datos enviados, o cal declina calquera responsabilidade pola súa falta de veracidade ou corrección. A finalidade dos ficheiros é facilitar a xestión e administración, para a prestación dos nosos servizos, responder as cuestións e atender as suxestións que se expoñan a través deste medio, todo iso co gallo de ampliación e mellora dos servizos ofertados.

O interesado poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación aplicable, por escrito dirixido á Asociación de Obradoiros Artesans da Terra Chá – asociacion@artesaniadaterracha.org.